Yhtiö noudattaa ajantasaisia sisäisiä menettelytapoja estääkseen palvelujensa käytön rikollisiin tarkoituksiin, kuten rahanpesuun, terrorismin rahoittamiseen ja petoksiin. Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen torjunnasta annetun lain mukaisesti yhtiön tulee noudattaa asiakkaan tuntemisvelvollisuutta. Tämä sisältää muun muassa velvollisuuden hankkia tietoja käytettävien varojen ja asiakkaan varallisuuden alkuperästä. Yhtiöllä on oikeus kieltäytyä tarjoamasta palvelua, jos asiakas ei toimita vaadittuja asiakirjoja tai tietoja varojen alkuperästä, tai jos yhtiöllä on perusteltu syy epäillä rahanpesua, terrorismin rahoittamista tai näihin liittyviä rikoksia.